3.2 Potrubie a profily s obdĺžnikovým prierezom

Potrubie a profily s obdĺžnikovým prierezom

Výrobná trieda
Tabuľka 1

Tabuľka 2
Tabuľka 3
Tabuľka 4
Trieda tesnosti
Tabuľka 5

Okrem toho existuje potrubie vyrobené v špeciálnych verziách napríklad pre použitie v odvodnej vzduchotechnickej inštalácii pre odvod vzduchu nasýteného olejom (napríklad kuchynské digestory), tieto potrubia majú všetky pripájacie potrubia a časti tmelené alebo spojené olejovzdorne.

Dokumenty:
– Hygienický Atest
– Prehlásenie o zhode

Showing 1–12 of 17 results