VRF 4 bloky

F5MSDC 560AR3

Samostatná vonkajšia kondenzačná jednotka VRF, ako zdroj chladu pre výparník VZT jednotiek. Regulácia výkonu – FULL DC INVERTER, SCOP < 3,8.

7.2.4.2

Značka: .