Kazetové jednotky 2-trubka

KAZETOVÉ JEDNOTKY 2-TRUBKA

EXISTUJÚ 3 TYPY RIADIACEJ SKRINKY S PRIPOJENÍM BEZ NASTAVOVANIA:
• Riadiaca skrinka FCK:
Model FCK – integrovaný ovládač so všetkými funkciami, kompatibilita s IR ovládačom, káblovým nástenným ovládačom, sériové zapojenie do siete s hlavnou a podriadenou jednotkou a použitie protokolu MODBUS.
• Riadiaca skrinka FCK:
Model FCK – ovládač s obmedzenými funkciami kompatibilná so štandardným káblovým ovládačom termostatu s funkciou riadenia zón.
• Riadiaca skrinka FCK:
Model FCK – ovládač s obmedzenými funkciami kompatibilný so štandardným káblovým ovládačom termostatu s funkciou riadenia zón a kompatibilitou s elektrickým ohrievačom.

VNÚTORNÁ JEDNOTKA:
• Jednotka je vybavená čerpadlom na kondenzát s výtlačnou výškou 500 mm.
• Jednotka je vybavená pružnou hadicou priemeru 22 mm a dĺžke 300 mm.

PRÍPOJKA PRE PRÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU:
Systém prívodu čerstvého vzduchu kazetovej jednotky umožňuje, aby prívod čerstvého vzduchu tvoril až 15 % prietoku vzduchu jednotkou (podľa prípojky). Každá jednotka môže mať maximálne 2 prípojky pre prívod čerstvého vzduchu.

SYSTÉM JE MOŽNÉ ZAPNÚŤ ALEBO VYPNÚŤ 2 SPÔSOBMI:
a) Tlačidlom ZAP/VYP na diaľkovom ovládači alebo káblovom nástennom ovládači;
b) Programovateľným časovačom na ovládači alebo káblovom nástennom ovládači.
c) Ručným regulačným tlačidlom na klimatizačnej jednotke.

AUTOMATICKÉ SPUSTENIE (AUTO-REŠTART):
Systém používa k uloženiu aktuálnych prevádzkových parametrov energeticky nezávislú pamäť, pokiaľ sa systém vypne, vyskytne sa porucha na systéme alebo sa preruší napájanie.

REŽIM CHLADENIA (COOL):
Rýchlosť ventilátora nie je možné zmeniť, pokiaľ sa ventilátor nebude otáčať stanovenou rýchlosťou dlhšie ako 30 sekúnd.

REŽIM OHREVU (HEAT):
Rýchlosť ventilátora nie je možné zmeniť, pokiaľ sa ventilátor nebude otáčať stanovenou rýchlosťou dlhšie ako 30 sekúnd.

AUTOREŠTART:
Systém používa k uloženiu aktuálnych prevádzkových parametrov energeticky nezávislú pamäť, pokiaľ sa systém vypne, vyskytne sa porucha na systéme alebo sa preruší napájanie. Medzi prevádzkové parametre patrí režim, nastavená teplota, poloha natočenia lamiel a rýchlosť ventilátora. Pri obnovení napájania alebo opätovnom spustení systému bude jednotka pracovať podľa predchádzajúceho nastavenia.

TLAČIDLO ZAP/VYP NA PREDNOM PANELI:
Jedná sa o dotykový spínač k výberu prevádzkového režimu Chladenie (COOL) → Ohrev (HEAT) → Vypnuté (OFF).
V režime CHLADENIA (COOL) je teplota systému nastavená na 24 °C s automatickou rýchlosťou ventilátora a automatickým natočením lamiel. Nie sú k dispozícii režimy časovača a spánku.

ČERPADLO KONDENZÁTU:
• Čerpadlo kondenzátu sa zapne v prípade, že počas cyklu chladenia alebo odvlhčenia dôjde k odpojeniu termostatu. Čerpadlo zostane v prevádzke ešte aspoň 5 minút po odpojení termostatu. Pri zmene režimu z chladenia na iný režim ako chladenie bude vodné čerpadlo pracovať minimálne 5 minút.

PLAVÁKOVÝ SPÍNAČ:
Plavákový spínač sa otvorí ešte pred zapnutím jednotky.
• Ak sa plavákový spínač (N/C) otvorí ešte pred zapnutím jednotky,  MTV1 zostane vypnutý. Čerpadlo kondenzátu a vnútorný ventilátor budú pracovať. Akonáhle sa plavákový spínač zatvorí, MTV1 sa zapne.

Showing all 4 results