VRF 120-180 kW

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY VRF PRE VZT OD 120 kW DO 180 kW

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY PRE VZT:
Kondenzačné jednotky VRF sa používajú ako zdroj chladu (ohrevu) pre výparník VZT jednotky. Sú spojené refnetom (Master – Slave) a komunikáciou. Pripojenie na komunikačný modul je vždy z jednotky MASTER.

INVERTEROVÁ REGULÁCIA:
Jednotky sú vybavené z výroby INVERTEROVÝM DC kompresorom, ktorý umožňuje plynulú reguláciu výkonu v závislosti na aktuálnej požiadavke.

KOMUNIKAČNÝ MODUL AHU-MSDC 15.1.58 (NA ZAKÁZKU):
Komunikačný modul AHU-MSDC 15.1.58 (na zákazku) slúži ku komunikácii a k ovládaniu inverterových kondenzačných jednotiek pomocou MaR vzduchotechnických jednotiek alebo nadradeným systémom MODBUS.

Komunikačný box AHU-MSDC 15.1.58 (na zákazku)  sa inštaluje do blízkosti kondenzátora (výparníka) VZT jednotky. Plastový box umožňuje inštaláciu komunikačného boxu do vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia, za predpokladu dodržania bezpečnostných inštalačných postupov (nenarušenie integrity boxu, aplikácia vhodných priechodiek).

NADRADENÝ SYSTÉM REGULÁCIE VZT:
Určuje voľbu prevádzkového režimu a požiadavku na výkon pomocou jednotlivých signálov (príp. pomocou komunikácie MODBUS v prostredí RS485).

POŽIADAVKA NA ÚROVEŇ VÝKONU „POW“:
Požiadavku na úroveň výkonu je možné realizovať prostredníctvom analógového signálu 0…10VDC
alebo prostredníctvom 2 logických vstupov (beznapäťových kontaktov).

VÝSTUPY:
INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVOM STAVE ZARIADENIA „DEFR“:
Svorky „DEFR Out1“- logický výstup. Kontakt je zopnutý, ak je zariadenie v prevádzkovom stave „odmrazovania“.

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVOM STAVE ZARIADENIA „ERR“:
Svorky „ERR Out2“- logický výstup. Kontakt je rozopnutý, pokiaľ diagnostika zariadenia detekovala poruchu alebo nie je napájaná.

JEDNOTKA AHU-MSDC 15.1.58 (na zákazku) REŠPEKTUJE SPÔSOB OVLÁDANIA NASLEDOVNE:
Pokiaľ po zapnutí napájania je riadenie logickými signálmi, je toto rešpektované.
Pokiaľ bude Analógový signál nad stupňom výkonu 1, bude braný analógový vstup ako riadiaci.
Pokiaľ príde z komunikácie MODBUS zápis na aspoň jeden zo zapisovaných registrov, budú naďalej rešpektované príkazy len z MODBUSU až do vypnutia napájania.

Z toho vyplýva, najvyššiu prioritu má ovládanie komunikáciou MODBUS, ďalej analógový výkon a najnižšiu prioritu má riadenie logické. Toto riešenie umožňuje jednoducho riešiť miestne ovládanie pri poruche komunikačného nadradeného systému pomocou už dvoch prepínačov.

Showing all 9 results