Podstropné / parapetné jednotky inverter

FLEXIBILITA INŠTALÁCIE:
Jednotku je možné inštalovať vo vodorovnej polohe pod stropný priestor, alebo v zvislej polohe proti stene.

REŽIM OCHRANY PROTI CHLADNÉMU VZDUCHU U TEPELNÉHO ČERPADLA:
Pokiaľ je klimatizačná jednotka spustená v režime ohrevu, funkcia ventilátora vnútornej jednotky sa zriaďuje automaticky na nižšiu rýchlosť. Rýchlosť je následne zvyšovaná až na hodnotu nastavenú v závislosti na zvýšení teploty batérie. Účelom tejto funkcie je zabrániť tomu, aby do studeného výparníka prúdil studený vzduch z vnútornej jednotky. Vďaka tomu je dosiahnutý vyšší užívateľský komfort.

AUTOMATICKÉ OPAKOVANÉ SPUSTENIE:
V prípade, že následkom prerušenia dodávky elektrickej energie dôjde k náhlemu vypnutiu klimatizačnej jednotky, po obnovení dodávky energie sa zariadenie automaticky spustí s rovnakým režimom chodu, v ktorom bolo nastavené v predchádzajúcej fáze.

AUTOMATICKÁ OSCILÁCIA  LOPATIEK:
Jednotka je vybavená systémom automatickej oscilácie lopatiek vo vodorovnom a zvislom smere, ponúka tak rovnomernejšie prúdenie vzduchu.

VONKAJŠÍ PRÍVOD VZDUCHU:
Možnosť prívodu vzduchu z vonkajšieho prostredia do jednotky umožňuje zaistiť dodávku zdravšieho ovzdušia do klimatizovaného prostredia.

REŽIM NOČNEJ PREVÁDZKY:
Prostredníctvom tohto režimu klimatizačná jednotka zvyšuje (v režime ochladzovania), či znižuje (v režime ohrevu) teplotu o 1°C každú hodinu po dobu prvých dvoch hodín, potom sa teplota ustáli na dobu nasledujúcich 5 hodín a nakoniec sa jednotka automaticky vypne. Vďaka tejto charakteristike je zaručený komfort a energetická úspora po dobu nočnej prevádzky.

AUTOMATICKÉ ODMRAZENIE:
Funkcia automatického odmrazenia zamedzuje zamrznutie výparníka, predlžuje životnosť výrobku a zvyšuje energetickú úsporu.

ČASOVÝ SPÍNAČ:
Časový spínač môže byť nastavený pre ľubovoľné zapínanie a vypínanie klimatizačnej jednotky kedykoľvek po dobu 24 hodín.

FUNKCIA ODSTRAŇOVANIA VLHKOSTI:
Klimatizačná jednotka je vybavená funkciou pre odstraňovanie vlhkosti. V tomto režime dochádza k veľmi účinnému vysušeniu vzduchu bez zníženia teploty v miestnosti.

Showing all 6 results