Potrubné jednotky 4-trubka

POTRUBNÉ JEDNOTKY 4-TRUBKA

VŠEOBECNÝ POPIS:
Kanálová fan coil jednotka je navrhnutá pre uspokojenie a prekonanie náročných požiadaviek na účinnosť a tichý chod.

KONŠTRUKCIA:
Jednotka sa skladá z dosiek z pozinkovanej ocele, spojok pre pripojenie vedenia a odtokovej vane na kondenzát. Izolácia je vyrobená zo samozhasavého extrudovaného polyetylénu s uzatvorenou bunečnou štruktúrou s tepelnými a akustickými vlastnosťami.

CHLADIČ VÝMENNÍKA TEPLA:
Vysoké hliníkové rebrá teplozmennej plochy tepelného výmenníka s mechanickým naviazaním na medené trubky.

VENTILÁTOR:
Trojrýchlostný odstredivý ventilátor so statickým a dynamickým vyvážením.

ELEKTRICKÁ ROZVODNÁ DOSKA:
Elektrická rozvodná doska vyrobená v súlade s normou IEC 204-1/EN60204-1 s regulačnou doskou a svorkovnicou pre pripojenie k prívodu elektrickej energie a pomocných ovládacích prvkov.

VZDUCHOVÝ FILTER:
Filter je možné jednoducho vytiahnuť a omyť – je vyrobený zo samozhasavej živice s účinnosťou triedy EU2.

ODTOKOVÁ VAŇA:
Odtoková vaňa s trubkou na odvod kondenzátu s Ø 21mm (štandardne na rovnakej strane s pripojením chladiča) a tepelnou izoláciou.

ROZVODNÁ DOSKA:
Jednotka sa dodáva s pripojovacou svorkovnicou pre nastavenie rýchlosti ventilátora.

AUTOMATICKÉ SPUSTENIE (AUTO-REŠTART):
Systém používa k uloženiu aktuálnych prevádzkových parametrov energeticky nezávislú pamäť, pokiaľ sa systém vypne, vyskytne sa porucha na systéme alebo sa preruší napájanie. Obnovený súbor dát parametrov sa odvíja od typu užívateľského rozhrania.

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE LEN NÁSTENNÉHO OVLÁDAČA ALEBO NÁSTENNÉHO OVLÁDAČA A DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA:
Akonáhle klimatizačná jednotka obdrží signál zapnutia a je súčasne nainštalovaný káblový nástenný ovládač, budú parametre nastavenia režimu, rýchlosť ventilátora, požadovaná teplota, nastavenie lamiel/natočenie a týždenný program časovaného ZAPNUTIA/VYPNUTIA odpovedať nastavením na káblovom ovládači pred posledným vypnutím.

Showing all 11 results