VRF malé

F5MSDC 280AR3

Samostatná vonkajšia kondenzačná jednotka VRF, ako zdroj chladu pre výparník VZT jednotky. Regulácia výkonu – FULL DC INVERTER, SCOP < 3,8.

7.2.3.1

Značka: .